Master Theses

 

Etasjeskiller i tre med komposittløsning

Floor elements with composite solutions

Kim Andre Åby, Martin Hartnes

Masteroppgave, NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk, 2016

Link til fulltekst,

 
Bjørge_Kristoffersen.jpg
 

Konseptstudie av trebaserte komposittdekker med mulighet for innspenning til limtresøyler

Conceptual study of wooden composite floors with possibility of rigid attachment to glulam

Vegard Bjørge og Terje Kristoffersen

Masteroppgave, NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk, 2017

 

Klund_Skovdahl_Torp.gif
 

Feasibility study of high-rise timber buildings using moment resisting frames

Vegard Klund, Paal Greva Skovdal og Kristine Hansine Ullsfoss Torp

Masteroppgave, NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk, 2017

Link til fulltekst

Drageset_Hoff.gif

Numeriske analyser av momentstive bjelke-søyle forbindelser i trekonstruksjoner

Numerical analyses of moment resisting beam-to-column connections in timber structures

Anders Fristad Drageset og Torbjørn Hadland Hoff

Masteroppgave, NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk, 2017

Link til fulltekst

 

 
Dalen_Stenberg.gif
 
sissel.JPG
 
william.JPG
 
Capture.JPG
 
Capture.JPG

Horisontal avstivning med glassfelt

Horisontal stiffening by timber-glass frames

Benedicte Dalen og Cathrine Høglo Stenberg

Masteroppgave, NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk, 2017

Link til fulltekst

 

Modellering med elementmetoden av trebaserte dekker for lange spenn

Sissel Solibakken Mo

Master thesis, NTNU, 2018.

Permanent link

 

Horisontal stabilitet av høyhus i tre ved bruk av momentstive rammer

Espeland, William

Master thesis, NTNU 2018.

Permanent link.

 

Numerical Analyses of Moment Resisting Timber Connections with Friction Connector and Threaded Rods as Fasteners

Pharo, Henrik Dietrichson; Baartvedt, Tobias

Master thesis, NTNU, 2018.

Permanent link.

 

Skjøting av store limtretverrsnitt i buekonstruksjoner

Svendsen, Christer; Kristiansen, Karl-Jørgen.

Master thesis, NTNU 2018. Permanent link.